Om Dansk Center for Lys
Om DCL
 

IndholdRåd & Vejledning

Bibliotek

Medarbejdere

Årsberetning 2016

Vedtægter

CIE

MedlemskabMedlemskab
DCL-kredse og grupperMøder og arrangementer

Bestyrelser:

Nordjyske kreds
Midtjyske kreds
Sydjyske kreds
Fynske kreds
Øst kreds
Dagslysgruppen
UngtLys


Skabelon for møde - Word dotx
Skabelon for møde - Word doc

Dansk Center for Lys' formål, organisation og aktiviteter

Dansk Center for Lys (DCL) er et videncenter for lys og belysning, der blev stiftet i 1948 (under navnet Lysteknisk Selskab). Centrets formål er at udbrede kendskabet til god og hensigtsmæssig belysning.

Centerets ledes af en hovedbestyrelse, der foruden en formand, består af mindst 13 medlemmer. De otte medlemmer repræsenterer følgende organisationer: Foreningen af armaturproducenter og -leverandører (FABA), De rådgivende ingeniører (Foreningen af Rådgivende Ingeniører), Arkitekterne (Akademisk Arkitektforening), Elinstallatørerne (Tekniq), Lysdesignuddannelserne (KADK og AAU-CPH), Foreningen af fabrikanter, grossister og importører i elbranchen (Veltek), Landskabsarkitekterne (Danske Landskabsarkitekter), Medlemskredsene (5 kredsformænd) og Ungt Lys.

Et forretningsudvalg på minimum 3 medlemmer, som er udpeget af hovedbestyrelsen, varetager foreningens almindelige forretninger.

 

 

En væsentlig del af centrets aktiviteter finder sted i 5 lokale medlemskredse, der hver har sin aktive bestyrelse med 5-9 medlemmer.

Hver medlemskreds gennemfører egne medlemsmøder med debat, vurderinger af belysningsanlæg, networking m.m.

Dagslysgruppen forener særligt dagslysintersserede omkring formidling af den nyeste viden om dagslys arkitektur og daglys/kunstlys-kombinationer.

 

Ungt lys er tænkt som et ungt forum i Dansk Center for Lys.
Ungt Lys opnåede i 2004 kredsstatus og selvom kredsen er landsdækkende fungerer den nu under samme vilkår som de 5 oprindelige kredse.

Fremmer lyskvalitet
DCL løser mange vidt forskellige opgaver. I sit arbejde lægger DCL stor vægt på en tværfaglig udveksling af synspunkter og viden. Dette sker under medlemsmøder, kurser, konferencer, i publikationer, debatoplæg, høringssvar m.m. I foreningen kan alle lysinteresserede mødes med det fælles mål, at danske belysningsanlæg til enhver tid skal have den bedst mulige lyskvalitet på et forsvarligt økonomisk, energi- og miljømæssigt grundlag.

 

Helheden i lyskulturen
Lys er måske den vigtigste faktor i vort indendørs miljø. DCL styrker bevidstheden om belysningens betydning for menneskers hverdag. Centeret sætter fokus på sammenhængen mellem teknologi, trivsel, energi miljø, sikkerhed, design og farver inden for såvel dagslys-som kunstlysområdet. Derigennem skaber centret løbende en aktuel og kritisk debat om den danske lyskultur.

 

Med hvor tingene sker
DCL spiller en rolle for beslutninger på belysningsområdet. Centret er repræsenteret i en række vigtige udvalg og arbejdsgrupper, hvor aktuelle belysningsmæssige spørgsmål afgøres. DCL indgår i et tæt samarbejde med alle relevante organisationer, når det gælder om at fremme hensynet til lyskvalitet og energieffektivitet.

 

Den internationale dimension
DCL er den danske belysningsverdens tilgang til internationalt samarbejde. DCL formidler den nyeste viden om teknologi, EU-direktiver og standarder, bl.a. som nationalkomité for den internationale belysningskommission CIE. Herved er DCL med til at sikre de danske interesser, når internationale og fælles-europæiske standarder udformes.

 

Det handler om troværdighed
Med sin tværfaglige baggrund og med sin saglige, kritiske og konstruktive virksomhed er DCL uafhængig i forhold til kommercielle interesser. Derfor kan centret fungere som bindeled mellem fabrikanter, elforsyningssektor, offentlige myndigheder, brugere og forbrugere.

Bliv medlem af Dansk Center for Lys i dag.

 

   

Råd & vejledning

Dansk Center for Lys' medlemmer kan få råd og vejledning i begrænset omfang.

Ikke-medlemmer kan ikke få råd og vejledning hos Dansk Center for Lys. 

 

   

Bibliotek

Alle medlemmer af Dansk Center for Lys kan låne tekniske bøger og publikationer fra DCLs bibliotek i 30 dage.

Kontakt sekretariatet, hvis du vil se bøgerne i biblioteket eller låne,
tlf. 47 17 18 00 eller information@centerforlys.dk.

Klik her for at se en detaljeret oversigt over bibliotekets emneinddeling.

Klik her for at se nye bøger i biblioteket.

 

   

Kontakt:


Dansk Center for Lys
Engholmvej 19
DK-3660 Stenløse

CVR nr.: 10276012

Tlf.    +45 47 17 18 00
information@centerforlys.dk

Pressekontakt:

Anne Bay, Tlf. 22 61 74 34


Medarbejdere i Dansk Center for Lys
Anne Bay
direktør, civ.ing.
 

Dorte Gram
arkitekt, MAA
Redaktør på LYS,
presse,
Den Danske Lyspris og Lysets Dag
 Maiken Lindberg
cand.mag.
Projektleder, hjemmeside, nyhedsbrev,
red.sekretær og annoncesalg LYS, Lysets Dag og DCL-møder
 
 

 
Tlf. 22 61 74 34
E-mail: ab@centerforlys.dk
Tlf. 31 23 26 50
E-mail: dg@centerforlys.dk
Tlf. 31 23 26 51
E-mail: ml@centerforlys.dk

Eik Lykke Nielsen
Lysingeniør, civ.ing.
Projekter, kurser og medlemsservice

Annemette Sonnichsen
merkonom Bogholderi, fakturering, kurser, seminarer og medlemsservice

 

 

 

Tlf. 42 66 01 88
E-mail:
eln@centerforlys.dk
Tlf. 31 23 26 52
E-mail: ams@centerforlys.dk
 Medarbejdere i Innovationsnetværket Dansk Lys

Dorthe Sode Stengade Sønderskov
cand.comm.
Kommunikations-
konsulent

     

Tlf. 31 23 26 53
E-mail: dorthe@dansklys.dk