M?dekort formular
Alt for dårligt lys i danske landsbyer

Af dg den 04/01-2007

Ny pjece giver ideer til, hvordan man skaber et godt og stemningsfuldt lys i landsbyen

I Danmark har vi en ret enestående landsbykultur. Mange af de cirka 1.500 landsbyer er bevaringsværdige og rummer fine kulturværdier, der bør værnes om. Det gælder blandt andet gade- og stiforløb, bygninger og landskabstræk.

Det elektriske lys er et kreativt designelement, der kan bidrage til fortællingen om landsbyens historie og skabe nye lysfortællinger om natten. Desværre er de eksisterende belysningsanlæg i landsbyerne ofte af ringe kvalitet. Typisk er lysmasterne alt for høje, ligesom placeringen af belysningssarmaturerne ofte er forkert. Derfor opfylder lyset i mange tilfælde slet ikke sin mission.

En ny pjece, Landsbyens udelys, sætter fokus på, hvordan den rigtige belysning kan gøre vores landsbyer meget smukkere og rarere efter mørkets frembrud.
Landsbyens udelys på blot 26 sider er velskrevet, overskuelig og med inspirerende illustrationer.

Hver landsby sin lysplan
Landsbyens udelys fortæller i billeder og tekst, hvordan den rigtige lyssætning medvirker til at skabe et stemningsfuldt miljø, give den enkelte landsby en særlig identitet, øge den personlige sikkerhed og tryghed og få trafikken til at glide gnidningsløst gennem byen. Med dagens lysteknologi er det muligt at opfylde disse krav.

Pjecen tager udgangspunkt i tre bevaringsværdier landsbyer: Lille Lyngby på Sjælland, Sønder Broby på Fyn og Sønder Stenderup i Jylland. For hver landsby er udarbejdet et ideforslag til en ny belysning.

Et eksempel for andre
Pjecen henvender sig til politikere, kommuner, elselskaber, grundejerforeninger og rådgivere. Pjecen er en klar opfordring til beslutningstagerne om, at man nu tager fat.

Danmark er internationalt kendt for sin raffinerede lyskultur. Får vi skabt en spændende og fantasifuld belysning i landsbyerne landet over, vil det give nye oplevelser ikke alene for landsbyens beboere og gæster men det danske landsbylys vil sætte en ny standard, som vil tiltrække sig international opmærksomhed.

Landsbyens udelys er udgivet af Sophus Fonden Danmarks eneste belysningsfond, der har til formål at fremme og højne lyskvalitet i bred forstand. Sophus Fondens uddeler cirka 500.000 kroner om året som stammer fra Louis Poulsen Lighting. Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem arkitekterne Gunver Hansen og Bjarne Schlæger samt tidligere direktør i Lysteknisk Selskab Jørgen Klausen.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jørgen Klausen på tlf. 61 26 45 46. Pjecen kan downloades her eller bestilles i farverigtig trykt version her.

NATVISUALISERING
Lille Lyngbyvej belyses af markante lygter med asymmetrisk lysfordeling, der placeres hensynsfuldt i skel mellem vej og haver. Lygterne er placeret individuelt af hensyn til udsyns-gener fra private haver og huse. Ny lygtehøjde respekterer den lille bygningsskala.

NATVISUALISERING
Alle indkørsler til Sønder Stenderup markeres af en dekorativ byport med indbygget lys. Ved de store indfaldsveje er byporten stor og har indbygget en fartviser med lysende tal, der markerer bilernes hastighed.

NATVISUALISERING
Broforløbet over Odense Å. Lygternes lave udlys vælges i blå lysfarve for at markere et krydsningspunkt åvandet. Ved de to broer foreslås lygter erstattet med fladebelysning af vejareal fra lys, monteret i håndlister på broværn.